Dirigent

Dirigent Wim Keijzer
Ik ben als echte babyboomer geboren in 1948, grootgebracht met zang van Elvis Presley, Harry Belafonte, Wim Sonneveld, de Beatles en Cliff Richard om er maar een paar te noemen, prachtige muziek! Maar ook van Bach, Beethoven en Mozart kan ik intens genieten. Je zou kunnen zeggen dat ik een brede belangstelling heb voor de meest uiteenlopende soorten muziek. Met veel plezier sta ik dan ook voor het seniorenkoor Dicentoria, waar het repertoire ook heerlijk breed is met plek voor evergreens, klassiek, spirituals, Oud-Hollandse liedjes en canons, maar ook liedjes uit o.a. Indonesië, Israël en Rusland staan op de lijst. 
Van jongs af aan heb ik gezongen als lid van een groot muzikaal gezin, in een jongenskoor en later in een oratoriumvereniging. Dat doe ik nu nog steeds als bas in het Residentie Bach Koor. 
Na mijn loopbaan als wiskundedocent, o.a. op scholengemeenschap Het Loo in Voorburg en op een Pabo in Den Haag en Rotterdam, ben ik met succes een stevige dirigentenopleiding gaan volgen. Met groot enthousiasme en veel plezier zwaai ik, naast Dicentoria, ook de scepter bij het koor Faria uit Delft en de Gatezangers uit Leidschendam.